Điều khoản thỏa thuận

1. Giới thiệu

Thỏa thuận này được ký kết giữa bạn và FX77.HK (Sau đây gọi là "trang web của chúng tôi"). Hiệp định này sử dụng cho trang web và sàn giao dịch mà được cung cấp bởi trang web, và nội dung điện tử và / hoặc phần mềm hiên nay được cung cấp bởi các trang web (Trang web cung cấp thông tin thực tế về tỷ giá tiền tệcho khách hàng), và dịch vụ giao dịch dự án thị trường ngoại tệ qua mang lới、điện thoại hoặc fax và đặc trưng、nội dung hoặc dịch vụmà FX77 có lễ them vào trong tương lai .

Sau khi bạn sử dụng và đăng nhập vào trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận (Nhưng không giới hạn) tất cả các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi có quyền giữ và sủa đổi các điều khoản và điều kiện. Chúng tôi chỉ thông qua trang web mới và phiên bản sửa đổi của chúng tôi về các điều khoản và điều kiện để sửa đổi. Sau khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý trước trong mỗi lần sử dụng và bị giới hạn bởi các điều khoản và điều kiện được dụng.

Nếu bạn không đồng ý với những chính sách này,mời bạn ngừng lại sử dùng ngay. Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng thông qua " Dịch vụ trực tuyến" trang trên website của chúng tôi hoặc gửi e-mail sang info@FX77.HK để liên hệ với chúng tôi.

2. Tư cách thành viên

Dịch vụ cung cấp FX77 chỉ dành cho cá nhân hoặc doanh nghiệp mà có thể cân cứ luật thích hợp tại nhà nước họ đang sống lập ra hợp đồng có hiểu lực bắt bộc trong pháp luật. Không giới hạn các điều khoản trong các trường hợp được mô tả dưới đây, dịch vụ của chúng tôi không dành cho những người dưới 18 tuổi hoặc những người không đủ tuổi pháp lý ("Người chưa thành niên"). Nếu bạn là người chưa thành niên, bạn không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không đủ điều kiện, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Để tránh nghi ngờ, chúng tôi không chịu trách nghiệm đối với việc người chưa thành niên qua cách nào hoặc cách chưa ủy quyền để sử dụng trang web này. Ngoài ra, trang web của chúng tôi chỉ dành cho những người diầu kinh nghiệm về tài chính và kiến thức tài chính, và có khả năng thu được lợi ích hợp đồng tài chính và rủi ro qua trang web chúng tôi. Bạn chỉ cần chịu trách nhiệm về các quyết định của bạn và / hoặc bất kỳ quyết định của bạn dựa vào nội dung của trang web.

Nếu không khởi hành các quy định trên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về kiểm toán và / hoặc kiểm tra trình độ kiến thức và / hoặc kinh nghiệm của bạn, và cũng không chịu trách nhiệm về sự mất mát và thiệt hại gây ra và trực tiếp / hoặc gián tiếp do bạn sử dụng các trang web. Quy định này thích hợp sử dùng trong giao dịch và / hoặc dịch vụ. Trong trường hợp không giới hạn các quy định trên, khi nó bị sử dùng bất hợp pháp, FX77 chúng tôu không thể sử dùng được và FX77 giữ quyền từ chối và / hoặc hủy bỏ bất kỳ ai sử dụng dịch vụ của mình.

3. Đăng ký thông tin và yêu cầu

Khi bạn đăng ký và đã trở thành thành viên FX77, bạn sẽ phải cung cấp thông tin nhận dạng nhất định. Bạn sẽ có trách nghiệm đảm bảo an toàn tài khoản đăng nhập và mật khẩu trên trang web FX77. Bạn chỉ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại do bất kỳ hành động hoặc thiếu sót của bạn (do hành vi không phù hợp hoặc sử dụng trái phép tài khoản và do sơ suấtcủa bạn ) gây ra.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác trong quá trình đăng ký, thông tin của bạn là thông tin chính xác và đầy đủ. Và bạn cũng đồng ý không mạo danh người khác hoặcthực thể kinh doanh. Hưa nữa bất kỳ lý do gì bạn ũng không che giấu danh tính của bạn trên FX77. Nếu bạn đăng ký là một thực thể kinh doanh, bạn nên tuyên bố rằng bạn có quyền làm cho thực thể bị ràng buộc bởi thỏa thuận này.

Theo chính sách bảo mật và quy định tiết lộ thông tin trong quá trình đăng ký, FX77 sẽ nghiêm túc đối sụ với thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

4 . Hạn chế pháp luật

Trong trường hợp không giới hạn các quy định sau, bạn tìm hiểu pháp luật về hợp đồng tài trợ sẽ thay đổi trong phạm vi thế giới, và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn tuân thủ đúng luật pháp trong nhà nước đang sống của bạn về cách sử dụng trang web quy định hoặc hướng dẫn. Để tránh nghi ngờ, có thể truy cập trang web của chúng tôi không có nghĩa là các dịch vụ và / hoặc hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi hợp pháp (theo luật pháp quy định hoặc hướng dẫn của nhà nước đang sống của bạn). Bạn khai báo tiền vào tài khoản FX77 dành đuợc ở đây không phải thông qua buôn bán ma túy, bắt cóc hoặc các hoạt động bất hợp pháp hoặc phạm tội khác.

5. Phạm vi giấy phép giới hạn

FX77 cung cấp cho bạn giới hạn, không độc quyền và không được chuyển nhượng truy cập và sử dụng các giấy phép trang web ("Giấy phép"). Giấy phép phụ thuộc vào thực tế là: bạn thực hiện theo các điều khoản của thỏa thuận này. Bạn đồng ý không bán lại cho người khác hoặc cho phép bất kỳ người nào khác truy cập trang web, hoặc khong copy tài liệu trong trang web để bán lại hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác trước khi có sự đồng ý văn bản của FX77.

Để tránh nghi ngờ, bạn có trách nghiệm và ràng buộc đối với việc bạn chưa được quỷ quyền mà sử dùng trang web này (vi phạm của phần này). Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin nhận được từ FX77 sẽ chỉ được sử dụng để hoàn tất giao dịch trong phạm vi trang web.

Bạn cũng đồng ý không cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, nội dung lừa đảo, đe dọa hay hận thù cũng như quấy rối và phỉ báng sự riêng tư của người khác trong khi sử dụng các tính năng công nghệ thông tin điện tử dịch vụ trên trang web. Nếu FX77 nghĩ rằng bất kỳ thông tin mà bạn cung cấp, bao gồm e-mail của bạn, không tồn tại hoặc không chính xắc, hoặc nếu bạn không tôn thủ các quy định và điều kiện hoặc tất cả quy tắc và hướng dẫn của mỗi dịch vụ, các giấy phép sau đây sẽ bị chấm dứt. Nếu FX77 nghĩ rằng bạn đâng hoặc động vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch FX77 (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc hoàn thành các giao dịch nằm ngoài phạm vi của tỷ giá thị trường), giấy phép sau đây cũng sẽ bị chấm dứt.

Nếu bạn vi phạm quy định này, thế thì bạn đồng ý chấm dứt thưởng thức dịch vụ này. Bạn đồng ý FX77 tự đồng (có hoặc không có thông báo ) từ chối bạn truy cập vào tất cả hoặc một phần của dịch vụ, đóng bất kỳ giao dịch công khai hơn nữa loại bỏ và vứt bỏ bất kỳ thông tin hoặc nội dung trong phạm vi dịch vụ.

6.Công bố rủi ro

Bạn đồng ý chịu rủi ro của việc sử dụng trang web.

Trong trường hợp không giới hạn quy định sau đây, các dịch vụ được cung cấp trên trang web chỉ dành cho những người có thể chịu được sự mất mát về tiền bạc, tìm hiểu rủi ro và có kinh nghiệm rủi ro trên thị trường tài chính. Bạn có thể mất một số hoặc tất cả tiền vốn đầu tư ban đầu, vì vậy mời bạn đầu tư trong phạm vi bạn có thể chịu được. Bạn cần tiết tất cả các rủi ro liên quan với giao dịch quyền mua vào và bán ra nhị phân và khi có nghi ngờ, tìm lời khuyên từ nhân viên vấn tài chính độc lập của bạn.

7. Thông tin tài chính

Một hoặc nhiều dịch vụ cung cấp của FX77, trên trang web FX77, bạn có thể nhận được một loạt các thông tin tài chính trong nội bộ tạo ra bởi các nhà đại lý nhà cung cấp hoặc các đối tác ("nhà cung cấp bên thứ ba"). Điều này bao gồm nhưng không giới hạn số liệu thị trường tài chính 、báo giá và thời sự、ý kiến và báo cáo nghiên cứu của nhà phân tích、đồ thị và số liệu ("Thông tin tài chính"). Thông tin tài chính được cung cấp trên trang web không phải là ý kiến đầu tư cố ý. FX77 sẽ lấy thông tin tài chính làm một loại phục vụ. FX77 và nhà cung cấp bên thứ ba của nó không đảm bảo tính chính xác、tính kịp thời、tính đầy đủ và đúng trình tự của thông tin tài chính , và kết quả của việc sử dụng các thông tin tài chính của bạn mang lại. Thông tin tài chính có lễ vì một loạt lý do trở thành thông tin tài chính không đáng tin cậy ngay, bao gồm, ví dụ như sự thay đổi trong tình hình thị trường hoặc môi trường kinh tế. FX77 và nhà cung cấp bên thứ ba sẽ không được yêu cầu cập nhật thông tin hoặc ý kiến, bao gồm cả thông tin tài chính, hơn nữa chúng ta có thể gián đoạn dòng chảy của thông tin tài chính bất cứ lúc nào và trong những trường hợp không thông báo cho bất kỳ người nào .

Bạn có trách nhiệm xem xét thông tin trên trang web và tính ứng dụng của nó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tất cả khiếu nại、hư hỏng hoặc mất mát của thông tin gây ra trên trang web hoặc thông tin đang sử dung tren trang web .

8. Liên kết

FX77 có lễ cũng cung cấp các trang web liên kết khác (các trang web được cung cấp hoặc điều khiển bởi bên thứ ba). Đối với liên kết của các trang web khác không phải xác nhận hoặc tài trợ hoặc ủng hộ hoặc tham gia vào các trang web、chủ sở hữu của mình hoặc nhà cung cấp của nó. FX77 đề nghị bạn sử dùng mạng Retrieval, trước khi bạn sử dụng hoặc mua, đảm bảo rằng bạn tìm hiểu các rủi ro về việc sử dụng trên trang web này. Liên kết cảu trang web này chỉ cung cấp thuận tiện cho bạn thôi, hơn nữa bạn đồng ý rằng: FX77 không chịu trách nhiệm về tất cả hư hỏng hoặc mất mát của bất kỳ nội dung、sản phẩm hoặc dịch vụ gây ra bởi bạn sử dùng hoặc dựa vào nội dung được các trang web cung câp .

9. Bãi bỏ giao dịch

FX77 gữi quyền tự động từ chối hoặc hủy bỏ dịch vụ, và / hoặc vì lý do hợp pháp (bao gồm nhưng không giới hạn các điều kiện sau) từ chối phân phối lợi nhuận cho bất kỳ người:

• Nếu FX77 có lý do tin rằng hành vi của họ trên trang web này là bất hợp pháp;

• Nếu FX77 sẽ thiệt hại tài chính hoặc tiền bị mất mát bởi hoạt động cá nhân;

• Nếu FX77 cho rằng một hoặc nhiều hoạt động sẽ vi phạm thỏa thuận trên trang web.

10. An toàn tài khoản

• Người sử dùng cần phải nhập tên người dùng và mật khẩu để truy cập hệ thống giao dịch của chúng tôi. Tài khoản người dùng và mật khẩu bị hạn chế chỉ được cá nhân sử dụng , không được tiết lộ cho người khác, ngay cả nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Không bao giờ lưu tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn trong máy tính của bạn.

• Sau khi các chưong trình kết thúc, nháp vào nút "Thoát" để thoát khỏi tài khoản của bạn.

• Khi nếu mật khẩu của người sử dụng có lễ đã bị thiết lộ cho người khác, xin vui lòng đăng nhập "trung tâm cá nhân" tiến hình hoạt động "Thay đổi mật khẩu" .

• Do nguyên nhân thiết lộ mật khẩu tài khoản của người dùng dẫn đến thông tin ca nhân và tài sản bị thiệt hại, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

11. Phương thức thanh toán

Bộ phận tài chính FX77 giám sát mỗi yêu cầu rút tiền của khách hàng. Mỗi lần rút tiền bạn nên nộp tài liệu chứng minh liên quan. Rút tiền bằng thẻ tín dụng không cần lệ phí, nhưng rút tiền bằng phương thức TT sẽ được tính lệ phí chuyển khoản là 25USD .

Khi nộp đơn xin yêu cầu rút tiền, FX77 có lễ cận ba ngày làm việc để xử lý yêu cầu. Khi đơn xin của bạn được chấp chận, trước khi tiền được gửi vào tài khoản của bạn, xin vui lòng chờ 5-7 ngày làm việc.

12. Tiền thưởng

FX77 cung cấp những ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mới khách hàng thừong năm. Tiền thưởng và các khoản tín dụng thương mại là một phần của chương trình nhượng quyền FX77. Những khoản tiền thưởng bị thời gian giới hạn, và điều kiện liên quan đến giải thưởng lúc nào cũng có thể thay đổi.

Có lễ là bạn cần phải hoàn thành ít nhất 30 lần khối lượng giao dịch (mỗi giao dịch có thể có được một tiền thưởng 1USD) mới rút tiền thưởng của bạn. Chỉ dưới tình hình hoàn toàn tôn thủ và hoàn thành quy định nêu trên mới rút được tiền thưởng của bạn. Trước khi hoàn thành các điều khoản tiền thưởng, bất kỳ hoạt động rút tiền tài khoản sẽ bị hủy bỏ lập tức và ra khỏi tài khoản.

Những hình vi ăn gian、thao tác、trở lại tiền chênh lệch giá hoặc hình vi lừa đảođược tiến hình trên cơ sở quy định tiền thưởng sẽ làm cho tài khoản và tài sản của bạn vô hiểu lực .

13. Trách nhiệm hữu hạn

Chúng tôi đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ trên trang web. Nhưng có điều, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót, xóa, bị gián đoạn đang hoạt động, và truyền tải、chậm trễ, suy dòng thông tin liên lạc, trộm cắp, hoặc đăng nhập trái phép hoặc sửa đổi các trang web hoặc dịch vụ. chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về Vấn đề gây ra bởi bất kỳ mạng điện thoại hoặc đường dây, hay kỹ thuật thất bại do các vấn đề kỹ thuật dịch vụ hoặc kỹ thuật trục trặc như giao thông tắc nghẽn trang web , các vấn đề và kỹ thuật trục trặc của hệ thống máy tính trực tuyến , các vấn đề kỹ thuật trục trặc của cung cấp bởi máy phục vụ hoặc các máy cung cấp, các vấn đề kỹ thuật trục trặc cảu phần mềm hoặc phần cứng, hoặc bất kỳ trục trặc kỹ thuật khác.

Trong phạm vi pháp luật cho phép sử dụng, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi việc sử dụng các trang web hoặc dịch vụ, hoặc bất kỳ nội dung hoặc bất kỳ dịch vụ của trang web, hoặc hoạt động của trang web hoặc dịch vụ (kể cả là hoạt động trực tuyến hay là offline).

FX77 hoặc bất kỳ chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc điều hành, nhân viên làm việc hoặc nhà đại lý sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất của bạn (bất kể sự mất mát là có thể thấy trước hoặc không dự toán được trước, và bất kể FX77 đã biết được khả năng của sự mất mát này hay không). Sự mất mát bao gồm nhưng không giới hạn như thiệt hại ngẫu nhiên, những mất mát hay thiệt hại trừng phạt gây ra do việc sử dụng các trang web và dịch vụ, hoặc thiệt hại gián tiếp như thiệt hại ngẫu nhiên, do hậu quả tổn thất hoặc thiệt hại trừng phạt với việc sử dụng các trang web và các dịch vụ liên quan.

Sử dụng trang web và dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các thông tin có hiệu lực được cung cấp trên trang web (như làm một phần nội dung của trang web), hoặc cho bất kỳ quyết định đầu tư dựa trên thông tin thực hiện. Giới hạn trách nhiệm tích hợp sủ dụng pháp luật được sử dụng trong phạm vi thẩm quyền tối đa nhất. Hơn nũa trách nhiệm tích lũy cho bạn của FX77 không được vượt quá số tiền chuyển giao tài khoản cảu bạn ( Tài khoản liên quan gây ra việc chịu trách nhiệm giao dịch) trên trang web.

14. Chương trình AML

Cấm sử dụng: cấm các trang web như sàn hoạt động rửa tiền. FX77 sử dụng các biện pháp tốt nhất để ngăn chặn rửa tiền. FX77 dành riêng từ chối và / hoặc chấm dứt bất kỳ mối quan hệ kinh doanh, và hủy bỏ quyền của khách hàng đối với bất kỳ hoạt động không tuân thủ yêu cầu về chống rửa tiền:

• Online Trader sẽ cung cấp tất cả thông tin cần thiết để đăng ký.

• Số tiền thu được sẽ được thanh toán vào tài khoản của người đầu tiên đăng ký trực tuyến tài khoản này.

• Khi khách hàng duy trì tài khoản bằng cách chuyển khoản TT, số tiền thu được sẽ được phân phối cho các chủ sở hữu của thiết lập một tài khoản ngân hàng. Nếu bạn gửi tiền theo cách này, khi mỗi lần chuyển giao cho FX77, người đầu tư có trách nhiệm đảm bảo rằng số tài khoản của từng nhà đầu tư và tên đăng ký chủ tài khoản là chính xác.

• Khi tiền vốn gửi bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, số tiền thu được sẽ chỉ được phân phối cho các tên hiển thị trên thẻ và các khoản tiền gửi sẽ không được trả lại cùng một thẻ.

• Mỗi người chỉ có một tài khoản. Nếu bạn mở một tài khoản với một tên giả hoặc một người mở nhiều tài khoản, như thế số tiền thu được sẽ không được gửi vào tài khoản.

Quý khách không được sử dụng ác ý sàn giao dịch FX77 OTPION để tiến hành những hành vi vi phạm pháp luật như rửa tiền, đổi tiền mặt qua thẻ tín dụng v.v… Bên ngân hàng sẽ kiểm toán đối với những tài khoản có rút số tiền lớn hoặc số lần rút tiền quá nhiều, nếu tỷ lệ sử dụng tiền vốn không đủ 40% của tổng vốn đầu tư, chúng tôi sẽ thu lệ phí 5% của số tiền xin rút về.

• FX77 có thểdưới các tình hình cần thiết, có khi luôn tự động yêu cầu của khách hàng cung cấp thêm bằng chứng để chứng minh danh tính của họ, ví dụ như bản sao công chứng hộ chiếu hoặc chứng thực các tài liệu khác. Hơn nữa tài khoản của FX77 có thể bị dừng lại sử dùng cho đến khi chủ tài khoản cung cấp nhưững chứng minh cần thiết.

Khách hàng không được ác ý sử dụng sàn giao dịch của công ty chúng tôi để tiến hành những hành vi vi phạm như rửa tiền

Những tài khoản khác họ tên với sở hữu hai cái trở đi, hoặc sử dụng họ tên của người khác để tạo tài khoản giao dịch, có nhiều lần giao dịch cùng một IP, thì những lợi nhuận đạt được sẽ không được thanh toán vào tài khoản giao dịch, và Fx77 có quyền tạm khóa tài khoản này.

15. Sở hữu trí tuệ

Mỗi nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo, và các biểu tượng hoặc các công ty con hoặc các đại lý được bảo vệ bởi luật bản quyền FX77 và các quy định điều khoản quốc tế có liên quan. Bạn đồng ý không loại bỏ các thông báo bản quyền hoặc bảo vệ sở hữu trí tuệ khác mà đi kèm với hướng dẫn khi bạn tải về hoặc sao chụp các tư liệu trên trang web này. Ngoài quyền đưa ra hoặc sự cho phep của thỏa thuật này, bạn sẽ không có Sở hữu trí tuệ hoặc giấy phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, hoặc bất cứ vật liệu cho phép trang trang web này.

Hình ảnh trên trang web thuộc sở hữu FX77. Không có sự đồng ý văn bản trước FX77 và chưa dành được quyền chủ sở hữu, bạn đồng ý không tải lên, đăng lên, phân phối hoặc sao chép bất kỳ thông tin, phần mềm hoặc các quyền sở hữu trí tuệ có bản quyền hoặc Vật liệu bảo vệ sở hữu trí tuệ khác (kể cả quyền công khai vàquyền riêng tư) .

16. Bồi thường

Bạn phải bồi thường tất cả hoặc một phần phí khiếu nại、trách nhiệm、tổn thất、 thiệt hại gây ra bởi việc truy cập của bạn hay sử dụng các trang web hoặc Dịch Vụ, hoặc bạn vi phạm thỏa thuật này hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định đối với các nhân viên làm việc、giám đốc、nhân viên thêu và đại lý .

17. Kỳ hạn và sự chấm dứt của hợp đồng

Điều khoản của thỏa thuận nên không có thời gian giới hạn, nhưng công ty chúng tôi có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho bạn. Sau khi chấm dứt, bạn không thể tiến hình giao dịch.

18. Lạm dụng chức năng hủy bỏ

Chức năng hủy bỏ là thực hiện các lệnh có thể hủy bỏ trong vòng vài giây sau khi người dùng duy nhất tiếp theo. Nếu bạn hủy bỏ hơn 20% tổng số đơn đặt hàng trong 25 tấm cuối sẽ bị hệ thống mặc định là lạm dụng chức năng hủy bỏ.

Một khi hệ thống phát hiện lạm dụng chức năng này, sàn giao dịch giữ đơn đặt và dừng lại tài khoản cảu khách hàng.

19. Điều khoản chung

Trong bất khả kháng hoặc hành vi của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan pháp lý, công ty chúng tôi (bằng bất kỳ phương thức) không chịu trách nhiệm cho bất kỳ người nào.

Nếu bất kỳ hiệp định của điều khoản này không có hiệu lực hoặc không thể thi hành, các quy định còn lại sẽ vẫn có hiệu lực.

Nếu một bên không thể thực hiện bất kỳ quyền lực hoặc quy định của thỏa thuận, thê thì không thể coi là hủy bỏ quyền hoặc quy định đó.

Trước khi chưa được sự đồng ý của bạn, có lễ công ty chúng tôi chuyển nhượng thỏa thuật này hoặc bất kỳ quyền lợi /trách nghiệm dưới thỏa thuật này.

Có lễ công ty chúng tôi có khi luôn sửa đổi các điều khoản trên trang web bằng cách đăng lên điều khoản sửa đổi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra xem thỏa thuật đã được sửa đổi hay không. Bất kỳ thay đổi khi nó được công bố trên trang web là có hiệu lực ngay. Nếu bạn không đồng ý các điều khoản thay đổi và bị ràng buộc điều kiện thay đỏi, xin vui lòng không sử dụng hoặc chấp nhận các dịch vụ của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản ngay.

Nhà kinh doanh quyền chọn nhị phân dẫn trước toàn cầu

FX77cung cấp một công cụ tài chính giao dịch quyền chọn nhị phân, do sự biến động của cơ sở thị trường, những sản phẩm này có lễ không thích hợp với tất cả người đầu tư. Bản thân quyền chọn nhị phân có thể nhận lợi nhuận cao, đồng thời cũng có tồn tại rủi ro tổn thất hết tiền vốn. Cho nên bạn phải đảm bảo đã tìm hiểu hoặc đã đủ sức gánh chịu rủi ro, hoặc mức độ kinh nghiệm đầu tư của mình để quyết định có nên tham gia đầu tư hay không.
Pro:Login Sign Oce:Login Sign +400-600-2423