Phân tích thị trường

 • Technical Analysis on EUR/USD,...

  Dollar slides near a six-week low after Federal Reserve raises US interest rates. Precious metals prices rise. European and U.S. stock......

 • Technical Analysis on EUR/USD,...

  The expectation for interest rate hike has been up to 90% from 30%. Is a March hike certain? Yellen’s address on Friday will be signif......

 • Technical Analysis on EUR/USD,...

  Fed's Kaplan called for interest-rate hike 'sooner rather than later' overnight, which has got the support of consumers. The U.S.......

 • Technical Analysis on EUR/USD,...

  U.S. Treasury Secretary Steven Mnuchin said on Thursday that he wants to see "very significant" tax reform passed before Congress' August r......

 • Technical Analysis on EUR/USD,...

  Fed minutes hinted that Trump policies could lead to rate hike 'fairly soon'. Most of The European and American stocks closed higher but th......

 • Technical Analysis on EUR/USD,...

  Fed Harker and Kashkari's hawkish comments revives the U.S. Dollar. Harker said that he would support a March rate hike and three hike......

 • Technical Analysis on EUR/USD,...

  Trump is going to execute the tax cut plan and it will be announced in two or three weeks. Federal Judges have refused to reinstate Tr......

 • ]Technical Analysis on EUR/USD...

  US Dollar Index fell down as Trump administration supported weak dollar and U.S. Debt yields decreased. The international oil price is rebo......

 • Technical Analysis on EUR/USD,...

  Europe proved to be in unstable political situation yesterday. Grexit has caused the market to panic though there is not certain news about......

 • Technical Analysis on EUR/USD,...

   The European political situation continues to be unstable, which has dragged down Euro and the European and American stock ......

Beginner's Guide to

 • Miễn phi đăng ký

bước giao dịch

 • Lựa chọn tài sản mà bạn muốn giao dịch
 • Lựa chọn thời gian hết hạn mà bạn muốn
 • Lựa chọn số tiền đầu tư mà bạn muốn
 • Đặt lệnh tăng "mua" hoặc giảm "bán" theo phán đoạn của bạn
 • Nhận lợi nhuận
  tương ưng

Nhà kinh doanh quyền chọn nhị phân dẫn trước toàn cầu

FX77cung cấp một công cụ tài chính giao dịch quyền chọn nhị phân, do sự biến động của cơ sở thị trường, những sản phẩm này có lễ không thích hợp với tất cả người đầu tư. Bản thân quyền chọn nhị phân có thể nhận lợi nhuận cao, đồng thời cũng có tồn tại rủi ro tổn thất hết tiền vốn. Cho nên bạn phải đảm bảo đã tìm hiểu hoặc đã đủ sức gánh chịu rủi ro, hoặc mức độ kinh nghiệm đầu tư của mình để quyết định có nên tham gia đầu tư hay không.
Pro:Login Sign Oce:Login Sign +400-600-2423