สินทรัพย์อ้างอิง

 • One of the world*s most popular drinks. It is assumed that 80% of adults drink some sort of coffee or a derivative of coffee at least once a day, like many other soft commodities. Brazil is the largest producer of ......

 • Historically gold coinage was widely used as currency; When paper money was introduced, it typically was a receipt redeemable for gold coin or bullion. In an economic system known as the gold standard, a certain we......

 • Sweet crude oil is a type of petroleum. Petroleum is considered ※sweet§ if it contains less than 0.5% sulfur, compared to a higher level of sulfur in sour crude oil. Sweet crude oil contains small amounts of hydrog......

 • Platinum is a chemical element with the chemical symbol Pt and an atomic number of 78. Platinum is used in jewelry, laboratory equipment, electrical contacts and electrodes, platinum resistance thermometers, dentis......

 • Silver, in the form of electrum (a gold-silver alloy), was coined to produce money in around 700 BCE by the Lydians. Later, silver was refined and coined in its pure form. Many nations used silver as the basic unit......

 • The sugar is one of the world*s leading sweeteners, mainly produced in Brazil. There are many types of sugars which all are rated by the ICUMSA (international commission uniform methods of sugar analysis), a......

 • Wheat is a grass, originally from the Fertile Crescent region of the Near East, but now cultivated worldwide. In 2007 world production of wheat was 607 million tons, making it the third most-produced cereal after m......

ระบบนำทางในเว็บไซต์

คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

 • ลงทะเบียนฟรี

ขั้นตอนซื้อขายตัวเลือกไบนารี

 • สินทรัพย์ที่เลือกในการซื้อขาย
 • เลือกเวลาหมดอายุของตัวเลือก
 • เลือกจํานวนเงินในการลงทุน
 • พยากรณ์ตามการตัดสินใจว่าจะซื้อพองตัวหรือซื้อตก
 • ได้รับรายได้สูงถึง 85%