สินทรัพย์อ้างอิง

  • The exchange rate of the Euro and the British Pound. Trading Hours: Mon 每 Fri 01:00 每 19:00 Reuters code: EURGBP= Expiry Rule: (Bid + Ask) / 2

  • The exchange rate of the Euro and the Japanese Yen.   Trading Hours: Mon 每 Fri 00:00 每 23:59 Reuters code: EURJPY= Expiry Rule: (Bid + Ask) / 2

  • The exchange rate of the Euro and the United States Dollar.   Trading Hours: Mon 每 Fri 00:00 每 23:59 Reuters code: EUR= Expiry Rule: (Bid + Ask) / 2

ระบบนำทางในเว็บไซต์

คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

  • ลงทะเบียนฟรี

ขั้นตอนซื้อขายตัวเลือกไบนารี

  • สินทรัพย์ที่เลือกในการซื้อขาย
  • เลือกเวลาหมดอายุของตัวเลือก
  • เลือกจํานวนเงินในการลงทุน
  • พยากรณ์ตามการตัดสินใจว่าจะซื้อพองตัวหรือซื้อตก
  • ได้รับรายได้สูงถึง 85%