สินทรัพย์อ้างอิง

 • EUR/USD GBP/USD

  After Brexit, the market now focus on two points. One is how much financial risk Brexit will bring and what measure every country will take. T......

 • Coca-Cola is a carbonated soft drink sold in stores, restaurants and vending machines internationally. The Coca-Cola Company claims that th......

 • Microsoft Corporation is a multinational computer technology corporation that develops, manufactures, licenses, and supports a wide range o......

 • Nike, Inc. is a major publicly traded sportswear and equipment supplier based in the United States. It is the world’s leading supplier of a......

 • Nissan Motor Company Ltd usually shortened to Nissan (play /ˈniːsɑːn/ or UK /ˈnɪsæn/; Japanese: [nisːaɴ]), is a multinational automaker hea......

ระบบนำทางในเว็บไซต์

คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

 • ลงทะเบียนฟรี

ขั้นตอนซื้อขายตัวเลือกไบนารี

 • สินทรัพย์ที่เลือกในการซื้อขาย
 • เลือกเวลาหมดอายุของตัวเลือก
 • เลือกจํานวนเงินในการลงทุน
 • พยากรณ์ตามการตัดสินใจว่าจะซื้อพองตัวหรือซื้อตก
 • ได้รับรายได้สูงถึง 85%