Trung tâm Video

  • Quyền chọn nhị phân được phát triển ở Trung Quốc và mang lại lợi nhuận siêu cao cho người giao dịch, lãi cao tới 85%, thời gian giao dịch ngắn nhất chỉ có 60 giây, thị trường quyền chọn nhị phân rất rộng, đang được nhiều người đầu tư quan tâm và tham gia.

  • Quyền chọn nhi phân là gì?chỉ cần dự đoán phân tích sảm phẩm giao dịch là tăng lênh hay giảm xuống, không tính tăng hay giảm nhiều, nếu chính xác thì sẽ nhận được lãi cao tới 85%.

  • Miễn phi đăng ký

bước giao dịch

  • Lựa chọn tài sản mà bạn muốn giao dịch
  • Lựa chọn thời gian hết hạn mà bạn muốn
  • Lựa chọn số tiền đầu tư mà bạn muốn
  • Đặt lệnh tăng "mua" hoặc giảm "bán" theo phán đoạn của bạn
  • Nhận lợi nhuận
    tương ưng

Nhà kinh doanh quyền chọn nhị phân dẫn trước toàn cầu

FX77cung cấp một công cụ tài chính giao dịch quyền chọn nhị phân, do sự biến động của cơ sở thị trường, những sản phẩm này có lễ không thích hợp với tất cả người đầu tư. Bản thân quyền chọn nhị phân có thể nhận lợi nhuận cao, đồng thời cũng có tồn tại rủi ro tổn thất hết tiền vốn. Cho nên bạn phải đảm bảo đã tìm hiểu hoặc đã đủ sức gánh chịu rủi ro, hoặc mức độ kinh nghiệm đầu tư của mình để quyết định có nên tham gia đầu tư hay không.
Pro:Login Sign Oce:Login Sign +400-600-2423